Lokale tjenester

Boliginstallasjon

Enten det gjelder komplett installasjon i et nybygg eller tilbygg, et rehabiliteringsprosjekt eller en mindre utvidelse eller endring av en eksisterende installasjon, kan vi tilby komplette løsninger tilpasset dine ønsker og behov.

Vi kan også komme med tips og råd når det kommer til varmebehov, energistyring eller belysning.

Elbillading

Elbilen har kommet for å bli. Pass på at den lader på en sikker måte og ikke fall for fristelsen å plugge den rett i nærmeste stikkontakt.

Vi kan montere et godkjent ladeuttak eller en ladestasjon som lader bilen din langt sikrere og i de aller fleste tilfeller raskere enn en vanlig stikkontakt kan gjøre. Dersom du ønsker at strømforsyningen til boligen din forsterkes for å kunne lade hurtigere, kan vi hjelpe til med nødvendige søknader til netteieren og oppgradering av sikringsskap også.

Termografering

En termografikontroll av elektriske anlegg kan i mange tilfeller finne varmgang og feilkilder som dårlige koblingsklemmer eller korrosjon. I noen tilfeller kan feil som potensielt kan føre til omfattende skader og kostnader avverges på sekunder med en skrutrekker.

Vi anbefaler en termografikontroll av sikringsskap og andre strømkrevende tekniske installasjoner (som f.eks. varmtvannsberedere) kombinert med elsjekk eller samtidig med årlig internkontroll.

Rehabilitering av sikringsskap

Sikringsskapet er hjertet i den elektriske installasjonen i boligen din, såpass på at sikringsskapet vedlikeholdes og oppgraderes i takt med resten av huset. Mange sikringsskap har stått mer eller mindre uendret siden huset ble bygget og er ikke dimensjonert for et moderne forbruksmønster.

Rehabilitering av sikringsskapet er en relativt lav investering som øker brann og elsikkerheten betraktelig.

Lydanlegg

Enten det bare gjelder å skjule noen ledninger til surroundanlegget i stua, eller et komplett lydsystem i hele huset kan vi hjelpe deg
med plassering og planlegging. Dersom du f.eks. ønsker et sonosanlegg legger vi også opp tilstrekkelig med stikkontakter og datapunkter.

Kontakt oss!

Kontakt oss for en gratis befaring

Kontakt oss